• Tất cả
 • Tin tức
 • Sự kiện
 • Cộng đồng

SỰ KIỆN TRONG THÁNG

 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7
 • Cả ngàyPhụ bản Mộng cảnh

 • Cả ngàyPhụ bản Phần Hương Cốc

 • Cả ngàyPhụ bản Anh Hùng Thiệp

 • 12:00-14:00Chiến trường Trác Lộc

 • 16:00-18:00Chiến trường Trác Lộc

 • 20:00-22:00Chiến trường Trác Lộc

 • 20:30-23:00Hà Dương Lâm Nguy

 • Cả ngàyPhụ bản Mộng cảnh

 • Cả ngàyPhụ bản Phần Hương Cốc

 • Cả ngàyPhụ bản Anh Hùng Thiệp

 • 12:00-14:00Chiến trường Trác Lộc

 • 16:00-18:00Chiến trường Trác Lộc

 • 20:00-22:00Chiến trường Trác Lộc

 • 20:30-23:00Hà Dương Lâm Nguy

 • Cả ngàyPhụ bản Mộng cảnh

 • Cả ngàyPhụ bản Phần Hương Cốc

 • Cả ngàyPhụ bản Anh Hùng Thiệp

 • 12:00-14:00Chiến trường Trác Lộc

 • 16:00-18:00Chiến trường Trác Lộc

 • 20:00-22:00Chiến trường Trác Lộc

 • 20:30-23:00Hà Dương Lâm Nguy

 • Cả ngàyPhụ bản Mộng cảnh

 • Cả ngàyPhụ bản Phần Hương Cốc

 • Cả ngàyPhụ bản Anh Hùng Thiệp

 • 12:00-14:00Chiến trường Trác Lộc

 • 16:00-18:00Chiến trường Trác Lộc

 • 20:00-22:00Chiến trường Trác Lộc

 • 20:30-23:00Hà Dương Lâm Nguy

 • Cả ngàyPhụ bản Mộng cảnh

 • Cả ngàyPhụ bản Phần Hương Cốc

 • Cả ngàyPhụ bản Anh Hùng Thiệp

 • 12:00-14:00Chiến trường Trác Lộc

 • 16:00-18:00Chiến trường Trác Lộc

 • 20:00-22:00Chiến trường Trác Lộc

 • 20:30-23:00Hà Dương Lâm Nguy

 • Cả ngàyPhụ bản Mộng cảnh

 • Cả ngàyPhụ bản Phần Hương Cốc

 • Cả ngàyPhụ bản Anh Hùng Thiệp

 • 12:00-14:00Chiến trường Trác Lộc

 • 16:00-18:00Chiến trường Trác Lộc

 • 20:00-22:00Chiến trường Trác Lộc

 • 20:30-23:00Hà Dương Lâm Nguy

 • Cả ngàyPhụ bản Mộng cảnh

 • Cả ngàyPhụ bản Phần Hương Cốc

 • Cả ngàyPhụ bản Anh Hùng Thiệp

 • 12:00-14:00Chiến trường Trác Lộc

 • 16:00-18:00Chiến trường Trác Lộc

 • 20:00-22:00Chiến trường Trác Lộc

 • 20:30-23:00Hà Dương Lâm Nguy

MÔN PHÁI

 • Nhân Tộc
 • Thần Duệ
 • Thiên Mạch
 • Phần Hương
 • Quỷ Đạo
 • Quỷ Vương
 • Hợp Hoan
 • Thanh Vân
 • Thiên Âm
PHẦN HƯƠNGĐẶC ĐIỂM:

Trấn thủ ở Nam Cương, Phần Hương là cứ điểm quan trọng của vùng Trung thổ, một trong Tam đại môn phái Chính đạo. Từ trước đến nay Phần Hương canh giữ thượng cổ huyền hỏa, không tranh quyền thế...

Xem thêm>>
 • Thần Hoàng
 • Hoài Quang
 • Cửu Lê
 • Liệt Sơn
 • Thái Hạo
 • Thiên Hoa
THIÊN HOAĐẶC ĐIỂM

Hỗ Trợ Đồng Đôi , Gây sát thương đơn mục tiêu cũng như diên rộng cao, gây hiệu ứng bất lợi trong 1 khu vực nhất định kèm theo phản mọi kĩ năng nhận vào khiến Thiên hoa ko thể thiếu trong mọi mặt trận...

Xem thêm>>
Đang hoạt động
Copyright © 2010 - 2018 ChangWan. All Rights Reserved.
Phát hành Private tại Việt Nam