• Tất cả
 • Tin tức
 • Sự kiện
 • Cộng đồng

SỰ KIỆN TRONG THÁNG

 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7
 • Cả ngàyPhụ bản Mộng cảnh

 • Cả ngàyPhụ bản Phần Hương Cốc

 • Cả ngàyPhụ bản Anh Hùng Thiệp

 • 12:00-14:00Chiến trường Trác Lộc

 • 16:00-18:00Chiến trường Trác Lộc

 • 20:00-22:00Chiến trường Trác Lộc

 • 20:30-23:00Hà Dương Lâm Nguy

 • Cả ngàyPhụ bản Mộng cảnh

 • Cả ngàyPhụ bản Phần Hương Cốc

 • Cả ngàyPhụ bản Anh Hùng Thiệp

 • 12:00-14:00Chiến trường Trác Lộc

 • 16:00-18:00Chiến trường Trác Lộc

 • 20:00-22:00Chiến trường Trác Lộc

 • 20:30-23:00Hà Dương Lâm Nguy

 • Cả ngàyPhụ bản Mộng cảnh

 • Cả ngàyPhụ bản Phần Hương Cốc

 • Cả ngàyPhụ bản Anh Hùng Thiệp

 • 12:00-14:00Chiến trường Trác Lộc

 • 16:00-18:00Chiến trường Trác Lộc

 • 20:00-22:00Chiến trường Trác Lộc

 • 20:30-23:00Hà Dương Lâm Nguy

 • Cả ngàyPhụ bản Mộng cảnh

 • Cả ngàyPhụ bản Phần Hương Cốc

 • Cả ngàyPhụ bản Anh Hùng Thiệp

 • 12:00-14:00Chiến trường Trác Lộc

 • 16:00-18:00Chiến trường Trác Lộc

 • 20:00-22:00Chiến trường Trác Lộc

 • 20:30-23:00Hà Dương Lâm Nguy

 • Cả ngàyPhụ bản Mộng cảnh

 • Cả ngàyPhụ bản Phần Hương Cốc

 • Cả ngàyPhụ bản Anh Hùng Thiệp

 • 12:00-14:00Chiến trường Trác Lộc

 • 16:00-18:00Chiến trường Trác Lộc

 • 20:00-22:00Chiến trường Trác Lộc

 • 20:30-23:00Hà Dương Lâm Nguy

 • Cả ngàyPhụ bản Mộng cảnh

 • Cả ngàyPhụ bản Phần Hương Cốc

 • Cả ngàyPhụ bản Anh Hùng Thiệp

 • 12:00-14:00Chiến trường Trác Lộc

 • 16:00-18:00Chiến trường Trác Lộc

 • 20:00-22:00Chiến trường Trác Lộc

 • 20:30-23:00Hà Dương Lâm Nguy

 • Cả ngàyPhụ bản Mộng cảnh

 • Cả ngàyPhụ bản Phần Hương Cốc

 • Cả ngàyPhụ bản Anh Hùng Thiệp

 • 12:00-14:00Chiến trường Trác Lộc

 • 16:00-18:00Chiến trường Trác Lộc

 • 20:00-22:00Chiến trường Trác Lộc

 • 20:30-23:00Hà Dương Lâm Nguy

MÔN PHÁI

 • Nhân Tộc
 • Thần Duệ
 • Thiên Mạch
 • Phần Hương
 • Quỷ Đạo
 • Quỷ Vương
 • Hợp Hoan
 • Thanh Vân
 • Thiên Âm
PHẦN HƯƠNGĐẶC ĐIỂM:

Trấn thủ ở Nam Cương, Phần Hương là cứ điểm quan trọng của vùng Trung thổ, một trong Tam đại môn phái Chính đạo. Từ trước đến nay Phần Hương canh giữ thượng cổ huyền hỏa, không tranh quyền thế...

Xem thêm>>
 • Thần Hoàng
 • Hoài Quang
 • Cửu Lê
 • Liệt Sơn
 • Thái Hạo
 • Thiên Hoa
THIÊN HOAĐẶC ĐIỂM

Hỗ Trợ Đồng Đôi , Gây sát thương đơn mục tiêu cũng như diên rộng cao, gây hiệu ứng bất lợi trong 1 khu vực nhất định kèm theo phản mọi kĩ năng nhận vào khiến Thiên hoa ko thể thiếu trong mọi mặt trận...

Xem thêm>>
 • Quy Vân
 • Thanh La
 • Phá Quân
 • Khiên Cơ
 • Anh Chiêu
QUY VÂNĐẶC ĐIỂM

Tầm xa/Hỗ trợ/Pháp thuật. Có khả năng hỗ trợ chiến đấu trong PK Bang Hội và đội nhóm tuyệt vời. Tinh thông thời gian và không gian lấy nhu thắng cương, phát hiện ra điểm yếu của đối thủ, và kẻ thù sẽ nằm trong lòng bàn tay của bạn...

Xem thêm>>
THANH LAĐẶC ĐIỂM

Khống chế/Hỗ trợ/Kết xuất. Có khả năng kiểm soát nhóm và hỗ trợ trong chiến đấu. Tổ hợp kỹ năng phong phú, thao tác đơn giản khiến cho kẻ địch khiếp sợ, và Thanh La xứng đáng có 1 vị trí trong giải PK chuyên nghiệp...

Xem thêm>>
PHÁ QUÂNĐẶC ĐIỂM

Công kích liên hoàn, có khả năng chiến đấu gần và xa, xông pha chiến trận. Thân pháp uyển chuyển, tinh thông võ nghệ, sử dụng được nhiều loại vũ khí....

Xem thêm>>
KHIÊN CƠĐẶC ĐIỂM

Quẩy bút thì linh hồn bạn đã bị khống chế,âm thầm hãm trận,ẩn thân thần bí,giết định vô hình vô thức.Sức chiến đấu mạnh mẽ khiến bạn khó thoát....

Xem thêm>>
ANH CHIÊUĐẶC ĐIỂM

Thể hình lớn,đủ sức chiến đấu trức tiếp với Boss.Có thể di chuyển vào chiến đấu không cần khóa mục tiêu.Thử thách kỹ năng người chơi rất cao....

Xem thêm>>
Đang hoạt động
Copyright © 2010 - 2018 ChangWan. All Rights Reserved.
Phát hành Private tại Việt Nam